قیر پلیمری

از آنجائيكه قير به تنهايی هيچگاه از خواص فيزيكی مكانيكی كاملاً رضايت بخشی برخوردار نبوده است. از اين رو محققان همواره در تلاش هستند خواص قير را اصلاح نمايند. اصلاح خواص قير باعث بالا رفتن كيفيت آن و افزايش عمر سرويس‌دهي پوشش شده و در نتيجه هزينه‌های نگهداری و مرمت پوشش بنحو چشمگيری كاسته خواهد شد. عمده ضعف قيرها شامل : حساسيت بالا،  خاصيت كشسانی اندک، محدود بودن دامنه سرويس دهی از نظر دما و خواص مقاومت تنشی میباشد. افزودنی های مختلفی برای بهبود خواص قير بكار رفته است كه عمده آنها پليمرها ميباشند. از خواص قيرهای پليمری می توان به خاصيت چسبندگی عالی، عملكرد بالا در هر دو محدوده دمای بالا و پايين، خاصيت كشسانی بسيار خوب، مقاومت بهتر در برابر روان شدن و تغيير شكل در دمای بالا، كاهش حساسيت دمايی، بهبود استحكام كششی و افزايش مدول سختی در دماهای بالا اشاره کرد.

این نوع قیر طبق مشخصات درخواستی مصرف کننده مهندسی شده و تولید میشود.

كاربرد:

آسفالتهای حفاظتی – رويه های آسفالتی –درزگيری تركها – ایزوگام و عایق کاری – ساخت آسفالت جهت استفاده در شرایط سخت از قبیل پلها و تونلها