قیر پلیمری

از آنجائيكه قير به تنهايی هيچگاه از خواص فيزيكی مكانيكی كاملاً رضايت بخشی برخوردار نبوده است. از اين رو محققان همواره در تلاش هستند خواص قير را اصلاح نمايند. اصلاح خواص قير باعث بالا رفتن كيفيت آن و افزايش عمر سرويس‌دهي پوشش شده و در نتيجه هزينه‌های نگهداری و مرمت پوشش بنحو چشمگيری كاسته خواهد شد. عمده ضعف قيرها شامل : حساسيت بالا،  خاصيت كشسانی اندک، محدود بودن دامنه سرويس دهی از نظر دما و خواص مقاومت تنشی میباشد. افزودنی های مختلفی برای بهبود خواص قير بكار رفته است كه عمده آنها پليمرها ميباشند. از خواص قيرهای پليمری می توان به خاصيت چسبندگی عالی، عملكرد بالا در هر دو محدوده دمای بالا و پايين، خاصيت كشسانی بسيار خوب، مقاومت بهتر در برابر روان شدن و تغيير شكل در دمای بالا، كاهش حساسيت دمايی، بهبود استحكام كششی و افزايش مدول سختی در دماهای بالا اشاره کرد.

این نوع قیر طبق مشخصات درخواستی مصرف کننده مهندسی شده و تولید میشود.

كاربرد:

آسفالتهای حفاظتی – رويه های آسفالتی –درزگيری تركها – ایزوگام و عایق کاری – ساخت آسفالت جهت استفاده در شرایط سخت از قبیل پلها و تونلها

Polymer Modified Bitumen Technical Datasheet

S.NO Designation PMB 120 PMB 70 PMB 40 Test Method
1 Penetration at 25 ֯C, 1/10mm, 100g, 5 sec 90-150 50-90 30-50 ASTM D5
2 Softening Point, (R&B), ֯C, Min 50 55 60 ASTM D36
3 Elastic Recovery at 15 ֯C ,%, Min  60 60 60 ASTM D6084
4 Flash point , COC, ֯C , Min 220 220 220 ASTM D92
5 Separation, Difference in Softening Point,(R&B), ֯C, Max 3 3 3
Thin Film Oven Test & Test on Residue
7a Loss in Mass, %, Max 1.0 1.0 1.0 ASTM D1754
7b Reduction in Penetration of residue at 25 ֯C , 100g, 5s, %,Max 35 35 35 ASTM D5
7c Increase in Softening Point, ֯C, Max 7 6 5 ASTM D36
7d Elastic Recovery at 25 ֯C, %, Min 50 50 50 ASTM D6085

دیتاشیت قیر پلیمری

PMB120 – Datasheet
PMB70 – Datasheet
PMB40 – Datasheet