قیر PG

قیر جزء اصلی آسفالت می باشد که درعمر آسفالت نقش بسزایی دارد و با افزایش کیفیت آن میتوان به آسفالتی با طول عمر مطلوب دست یافت .

در کشور آمریکا پروژه ای تحت نام SHRP (Strategic Highway Research Program) صورت پذیرفت که نتیجه آن روش جدیدی جهت درجه بندی قیر و پیش بینی عملکرد آن در آسفالت قبل از اجرا با در نظر گرفتن شرایط محیطی وترافیکی محل می باشد. قیرهای Performance Grade که نتیجه این تحقیق  است دارای خواص مطلوب تری نسبت به قیر های معمولی می باشد. در تولید قیرهای PG جهت اصلاح قیر. تقویت ساختار قیر وبالا بردن طول عمر آسفالت استفاده از پلیمرها و یا پودر لاستیک ضروری میباشد. پلیمرها ی قابل استفاده درقیر شامل سه گروه ترموپلاستیک ها ، ترموست ها والاستومرها می باشد .

از جمله پلیمرهای قابل استفاده می توان از SBS- PB- NR- PE- PP- PVC- EVA-R-MR-SBR -PIR-BR نام برد.

Bernet Pars Bitumen Company - شرکت قیر برنت پارس

به جهت استحکام بخشیدن به ساختار فیزیکی قیر مواردی همچون مقاومت سایش ، خواص مکانیکی و مقاومت حرارتی که با شیب محل اجرا ، میزان تردد ، تنشهای مکانیکی و فشار وارده به سطح آسفالت ارتباط مستقیم دارد ، در نظر گرفته می شود . در ارتباط با واکنشهای شیمیایی ،کنترل واکنش در شرایط پیرولیز (Pyrodysis) یعنی قرار گرفتن در معرض اشعه خورشید که با تاثیر مخرب در ساختار خطی آسفالت به شکستگی و پیر شدگی آسفالت منتج می شود صورت می پذیرد. شرایط جغرافیایی، اعم از طول و عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا ، رطوبت ، میانگین گرمترین و سردترین دما در منطقه مورد مصرف آسفالت مطالعه می گردد.

برای تعیین PG آزمایشات ذیل صورت می پذیرد:

DSR-BBR-ER-PAV-PTFO-RV

در این آزمایشات درجه نفوذ ، میزان کشش ، شرایط پیر شدگی ، فشار و نقطه شکست در سرما جهت تعیین درجه PG قیر بر اساس استاندارد AASHTO اندازه گیری می شود .در صورت توجه کافی و اصولی به زیر ساخت جاده ها و رعایت کلیه موارد تولید آسفالت ازجمله کنترل دما و دانه بندی سنگدانه ها ، نوع سنگدانه ، قطر حداقل و حداکثر و شکل سنگدانه ها ،آسفالت تولید شده از قیر های PG دارای کیفیت و دوام قابل توجهی می گردد که در موارد ذیل قابل مصرف است :

خیابان های شهری وجاده های بین شهری ،جاده های روستایی ،فرودگاهها ،اسکله ها ،پل ها ،تونلها ،تقاطع ها و رمپها و بهترین پوشش برای بتن غلطکی.

بررسی اقتصادی :

آسفالتی که از قیر PG تولید میشود عمر مفید حداقل 7 سال را داراست که بیش از 2 برابر وضعیت فعلی آسفالت در کشور است. همچنین بعلت بهبود خواص قیر و بالا رفتن مقاومتهای آن ضخامت آسفالت تولیدی از قیر PGبه میزان 25% از شرایط فعلی کمترمیگردد. قیمت قیر PG ارتباط مستقیم بر اساس میزان پلیمر و افزودنی های مصرفی در آن دارد . متغیر مقدار مصرف پلیمر و افزودنی ها به درجه PG قیر بستگی دارد. استفاده از بازیافت لاستیک همان پودر لاستیک جایگزینی بسیار اقتصادی برای پلیمرهاست. باتوجه به موارد مذکور استفاده از قیر های PG بسیارمقرون به صرفه تر از قیرهای پالایشگاهی می باشد.

شرکت قیر برنت پارس دارای دانش فنی تولید کلیه گریدهای PG میباشد که با مهندسی در 3 گرید توسط اصلاح با پودر لاستیک توانسته تمامی پهنه ایران را پوشش دهد.

PG PERFORMANCE GRADE BITUMEN