قیر EPGB

پالایشگاه قیر برنت پارس جهت تولید قیر از وکیوم باتوم و انواع افزودنی ها طراحی شده است. نظر به اینکه در حال حاضر برخی از مشتریان گرامی با توجه به دلایل خاص هنوز آمادگی استفاده از قیر های اصلاح شده را ندارند، قیر برنت پارس با ایجاد موقعیتی رقابتی توانایی تولید قیرهای نفوذیی را دارا است که اکسیده نشده و برای مناسبترین پروژه های ساخت روسازی بهینه شده است.

تولید فنی بهتر قیرهای نفوذی و قیمت گذاری رقابتی مناسب، هدف ما در این مجموعه از محصولات است.

Technical Data

TEST METHOD 85/100 60/70 40/50 UNIT PROPERTIES
ASTM D70 1.01/1.06 1.01/1.06 1.01/1.06 Kg/cm3 Specific gravity @ 25°c
ASTM D5 85/100 60/70 40/50 mm/10 Penetration @ 25°c
ASTM D36 41/49 49/56 52/60 Softening point °c
ASTM D113 100 min 100 min 100 min cm Ductility @25 °c
ASTM D6 0.2 max 0.2 max 0.2 max %wt %Loss on heating(wt)
ASTM D5-D6 20 max 20 max 20 max % Drop in penetration after heating
ASTM D92 250 min 250 min 250 min Flash point °c
ASTM D4 99.5 min 99.5 min 99.5 min %wt %Solubility is CS2(wt)
A.A.S.H.O.T102 Negative Negative Negative Spot test